Coaching met Compassie

Coaching met compassie gaat over het (h)erkennen van jezelf, het vergroten van je zelfvertrouwen, je verantwoordelijkheidsgevoel en het ontwikkelen van effectief gedrag. Een persoonlijk ontwikkelproces waarin jij bekwamer en bewuster wordt in het bereiken van je eigen doelen en deze weet vast te houden.

 

Compassie - Zelf
Compassie voor jezelf! Want daar begint het. Dit betekent dat je jezelf accepteert en respecteert om wie je bent.

 

Compassie - Ander
Bij compassie voor de ander gaat het om het vermogen om anderen te behandelen zoals jezelf behandeld wil worden. Dat je begrip en vriendelijkheid biedt aan anderen als ze andere keuzes maken of tegenslagen ondervinden, in plaats van hen te veroordelen. 

Compassie - Context
De context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Hierbij kan zowel letterlijk "tekst" worden bedoeld als een situatie of betrokken personen. De systemische context verwijst naar de invloed van het grotere geheel op de mens als individu. We leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen deze contexten. Het eerste systeem, ons gezin van herkomst, laat een diepe blauwdruk in ons achter die de interactie beïnvloeden, vaak onbewust.
Met behulp van coaching kijk je met een ruimere blik naar jezelf en de mensen om je heen. En leer je diepgewortelde, soms beknellende,  patronen te ontdekken, te benoemen bij jezelf en anderen.